divendres, 9 de maig de 2014

Carril Delta

Introducció
El Carril Delta és una proposta de carril per a bicis i peatonal, pensat per connectar de forma neta les diferents poblacions del delta del Llobregat i Barcelona.

El Carril Delta és de moment un projecte, però ja està gairebé acabat. L’espai ja hi és: el patrimoni natural del delta del Llobregat. Els camins que fan falta per al carril, ja existeixen. Hi ha també, des de 2005, una passarel•la per creuar a peu o en bicicleta el riu Llobregat i la A-2 a l’alçada de Cornellà. El que falta per fer és, únicament, un sistema de senyalització i punts d’informació, la connexió d’alguns camins d’ús agrícola, i la promoció del seu ús.

Situació actual
Des de la industrialització, les diferents poblacions del Baix Llobregat s’han desenvolupat d’esquenes al delta, interposant polígons industrials i infraestructures entre els centres urbans i els espais agrícoles i naturals. Tot i així, els diferents nuclis del Baix Llobregat tenen relativament solucionades les seves connexions a peu i bicicleta amb el mar i amb la muntanya.
Però travessar el delta de Nord a Sud, d’una població a l’altra, és molt més difícil, si no es fa amb cotxe o tren. Hi ha barreres naturals com el riu, rieres i aiguamolls, i barreres artificials com les vies de tren i carreteres, que fan difícil trobar un camí des del sud del Baix Llobregat que dugui fins a Barcelona. Trajectes aparentment tant curts i senzills com anar de Sant Boi a Cornellà (que estan a menys de 1.600 metres en línia recta) són tortuosos i perillosos si es fan a peu.
Per altra banda, els camins del delta del Llobregat, eren inicialment connexions entre les viles i els seus camps. No han estat pensats per als recorreguts entre diferents pobles. Aquests camins permeten accedir als diversos espais del Delta, per després tornar endarrere pel mateix lloc on s’ha entrat. No hi ha comunicació transversal entre els diferents indrets del delta, per anar d’un extrem a l’altre sense necessitat de sortir del mateix delta.
De forma semblant, els carrils bici dels pobles del Baix Llobregat i de Barcelona estan pensats individualment, en clau de terme municipal. Aquesta configuració de carrils bici redueix la bicicleta a vehicle de passeig o d’oci, per fer un petit tomb pel poble, però que no serveix per anar d’un nucli a l’altre. D’aquesta manera s’està ignorant que el Baix Llobregat i la capital funcionen com una sola ciutat, més enllà de límits administratius.

Potencial
La posició en que es troben la zona agrícola i les zones naturals i humides del Delta és privilegiada: estan al bell mig de les diferents viles del sud del Baix Llobregat i Barcelona. Sembla per tant de sentit comú utilitzar aquests espais com un lloc de pas, per connectar les diferents viles. Si les poblacions del Baix Llobregat i Barcelona funcionen com una sola àrea metropolitana, com una gran ciutat, aleshores el delta del Llobregat és un dels seus grans “parcs”, i el lògic, trobant-se al mig, és que els seus habitants el facin servir per anar d’una banda a l’altra de la ciutat. Qualsevol ciutat hauria d’estar orgullosa de tenir un gran parc al seu centre, i fer-lo servir.
Per això, el projecte del Carril Delta té una visió metropolitana de futur i una mirada ample, on el delta del Llobregat és un patrimoni de l’àrea metropolitana: De la mateixa manera que Barcelona, abans dels jocs olímpics, es va adonar que tenia en les seves platges el millor espai públic, i s’hi va obrir, ara és moment d’adonar-se del valor de tenir un gran parc agrari i natural a l’interior de l’àrea metropolitana. Si una nau industrial no té sentit al mig de la platja de la Barceloneta, és sensat pensar que al Delta del Llobregat tampoc.
Però és aquesta gran quantitat d’espai pràcticament sense pendent i a tocar de Barcelona, el que ha fet que diversos projectes comercials, de serveis, logístics i infraestructures ja hagin ocupat una bona part del Delta.
Un dels objectius de la proposta del Carril Delta és potenciar l’ús social del Delta, fent-lo compatible amb el manteniment de les activitats de producció agrícola i la preservació dels seus espais naturals, i limitant el creixement del sector serveis i logístic al mínim necessari. La gent de la comarca i la capital, veient els seus espais naturals, passant-hi diàriament, i usant-los com una drecera útil, es pot interessar més en protegir aquest patrimoni natural. No es pot valorar ni defensar un espai que no es coneix.
Amb el Carril Delta també es pretén afavorir una mobilitat més lògica econòmicament i ambientalment, i reduir els desplaçaments a motor dins de l’àrea metropolitana.
Es pot deixar que el Delta del Llobregat es vagi convertint en una zona de serveis més o menys inconnexos dins una ciutat de pols, fum, soroll i formigó des del Garraf fins al Maresme. O es pot començar a pensar en un dels millors jardins urbans del sud d’Europa. Un primer pas en aquesta direcció és fer vies verdes  que vertebrin el delta amb el seu entorn, com el Carril Delta.

MESarquitectura